Aanmelden


De bestuursleden zijn nauw betrokken bij de stichting omdat zij zelf ook kinderen op de Peuterspeelzaal of BSO hebben. Het bestuur is zo samengesteld dat we beschikken over juridische, financiële, HRM- en onderwijskundige kennis. Hierbij wordt het bestuur ondersteund door de Oudercommissie. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de Kinderopvang DLS; de dagelijkse leiding ligt bij de manager Kirsten Otten.

Het bestuur zet zich voortdurend in voor het bouwen aan een nog betere kinderopvang. Hierbij zoeken we telkens de verbinding en samenwerking met de Deventer Leerschool. Samen met de school werken we aan het realiseren van één Integraal Kindcentrum.
 
Bestuur Kinderopvang DLS

Bestuur Kinderopvang DLS

 

Van links naar rechts:

  1. Linda Blokzijl (personeelszaken)
  2. Nicoleta Albers - Mitut (secretaris)
  3. Annemarie Wevers-van Roosmalen (penningmeester)
  4. Hester Kramers-Nijland (voorzitter)
  5. Edwin Overbeek (algemeen bestuurslid)