aanmelden bso

Wij bieden bieden voorschoolse-, tussenschoolse-, naschoolse, vakantie en studiedagopvang aan kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar.

Lees meer …

Een overzicht van de activiteiten van de BSO

Lees meer

De Buitenschoolse Opvang voldoet aan alle standaard kwaliteitseisen. Jaarlijks voert de GGD een inspectie uit om de kwaliteit te controleren. 

Lees meer …

Buitenschoolse opvang valt onder de Wet Kinderopvang. Dit betekent dat u wellicht een tegemoetkoming kunt krijgen van de belastingdienst.

Lees meer …

Een overzicht van de openingstijden van de BSO.

Lees meer …