aanmelden peuterspeelzaalaanmelden bso

Het team van Kinderopvang DLS bestaat uit acht enthousiaste medewerkers. Alle medewerkers zijn gekwalificeerd en blijven zich voortdurend bijscholen door cursussen en trainingen.  

Het bestuur van de stichting Kinderopvang DLS bestaat uit drie betrokken ouders met onder meer juridische en pedagogische ervaring en kennis. 

De Oudercommissie heeft als taak het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de kinderopvang. Dit doet ze door gevraagd en ongevraagd advies te geven aan het bestuur. 

Zorg met hart en ziel. Dat is wat Kinderopvang DLS biedt aan kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar. We hebben oog voor elk uniek kind en de wensen van ouders.

Kinderopvang DLS is in 2014 ontstaan uit een fusie van peuterspeelzaal Trapje Op en BSO Deventer Leerschool. Hierdoor kunnen we nu een ruim aanbod aan opvang bieden.