aanmelden peuterspeelzaalaanmelden bso

Zorg met hart en ziel. Dat is wat Kinderopvang DLS biedt aan kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar. We hebben oog voor elk uniek kind en de wensen van ouders.


Onze missie is het aanbieden van kwalitatief goede opvang voor kinderen, waarbij we oog hebben voor elk unieke kind, de behoeften van kinderen en de wensen van ouders. Uitgangspunt daarbij is de ontwikkeling van het kind. We houden intensief contact met de ouders om de kwaliteit van onze opvang te kunnen waarborgen.