Aanmelden


Tijdens schoolweken is de BSO geopend op maandag, dinsdag en donderdagmiddag van 14.30 uur tot 18.00 uur, en op vrijdagmiddag van 12.15 - 18.00 uur.

Studiedagopvang
Op studiedagen van school is de BSO extra open. Vanzelfsprekend is er reguliere NSO voor de groepen waarvan de leerkrachten geen studiedag hebben. Tijdens studiedagen is de opvang berekend tot 14.30 uur, omdat dan de reguliere opvang ingaat.

 

VSO

Op dit moment bieden we voorschoolse opvang aan op dinsdag- en donderdagochtend vanaf 7.30 uur. Bij minimaal 3 aanmeldingen kunnen wij ook op maandagochtend voorschoolse opvang aanbieden.

Ruildagen
Het is mogelijk een dagdeel te ruilen, mits de groep dit toelaat. U kunt dit met de groepsleiding regelen. U kunt uw ruildagen ook gebruiken voor vakantie- en studiedagopvang. Aan het einde van een kalenderjaar vervallen alle eventuele ruiltegoeddagen.

Vakantie-BSO
Tijdens de vakantie* zijn we open van 8.00 uur tot 18.00 uur. Ook is er de mogelijkheid voor een halve dag. 

 

* Met uitzondering van de dagen tussen kerst en oud&nieuw, en de middelste 2 weken van de zomervakantie